בג"ץ 8134/14 - אבו ג'מאל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי נגד גירוש מישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8134/14 - אבו ג'מאל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי נגד גירוש מישראל
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 16.04.2015
בג"ץ 8134/14 - אבו ג'מאל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי נגד גירוש מישראל
עתירה מתוקנת שהגיש המוקד להגנת הפרט לבטל את החלטת שר הפנים לגרש את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. העתירה המתוקנת הוגשה בעקבות הודעת המדינה כי שר הפנים עומד על דעתו לגרש את האישה. המוקד טוען כי מדובר בהחלטה שרירותית ומפלה, מונעת משיקולים זרים ומגמתיים, מבוססת על עובדות חלקיות, ופוגעת בעקרון טובת הילד ובזכות לחיי משפחה. המוקד גם תוקף את קביעת השר כי מעמד הילדים לא ייפגע, ומזכיר כי מיד עם פרסום כוונתו של השר לגרש את המשפחה הזדרז המוסד לביטוח לאומי לשלול מהילדים את זכאותם לקצבאות, ורק לאחר התערבות המוקד חזר בו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה מתוקנת שהגיש המוקד להגנת הפרט לבטל את החלטת שר הפנים לגרש את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף שבירושלים. העתירה המתוקנת הוגשה בעקבות הודעת המדינה כי שר הפנים עומד על דעתו לגרש את האישה. המוקד טוען כי מדובר בהחלטה שרירותית ומפלה, מונעת משיקולים זרים ומגמתיים, מבוססת על עובדות חלקיות, ופוגעת בעקרון טובת הילד ובזכות לחיי משפחה. המוקד גם תוקף את קביעת השר כי מעמד הילדים לא ייפגע, ומזכיר כי מיד עם פרסום כוונתו של השר לגרש את המשפחה הזדרז המוסד לביטוח לאומי לשלול מהילדים את זכאותם לקצבאות, ורק לאחר התערבות המוקד חזר בו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות