בג"ץ 8024/14 - חג'אזי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף תצהיר פסק דין (משלים) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8024/14 - חג'אזי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף תצהיר פסק דין (משלים)
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.06.2015
בג"ץ 8024/14 - חג'אזי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף תצהיר פסק דין (משלים)
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של החשוד בירי בפעיל הימין יהודה גליק. לאחר שבית המשפט הוציא בעתירה צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא תימנע מהריסת הבית, חזרה בה המדינה מכוונת ההריסה, והציעה חלופה של אטימת חדרו של החשוד בלבד. בית המשפט מקבל את עמדתה וקובע כי מדובר בהחלטה מידתית ו"ממותנת" ושיש בה "משום ביטוי למידתיות שהיא רלוונטית גם כשעסקינן בהרתעה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של החשוד בירי בפעיל הימין יהודה גליק. לאחר שבית המשפט הוציא בעתירה צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא תימנע מהריסת הבית, חזרה בה המדינה מכוונת ההריסה, והציעה חלופה של אטימת חדרו של החשוד בלבד. בית המשפט מקבל את עמדתה וקובע כי מדובר בהחלטה מידתית ו"ממותנת" ושיש בה "משום ביטוי למידתיות שהיא רלוונטית גם כשעסקינן בהרתעה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות