בג"ץ 8024/14, בג"ץ 8025/14 - חגאזי, עכארי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8024/14, בג"ץ 8025/14 - חגאזי, עכארי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 31.12.2014
בג"ץ 8024/14, בג"ץ 8025/14 - חגאזי, עכארי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסק דין בשתי עתירות המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא לאטום ולהרוס את בתי משפחותיהם של החשוד בירי בפעיל הימין יהודה גליק ושל מבצע פיגוע הדריסה בתחנת "שמעון הצדיק" של הרכבת הקלה. בית המשפט דוחה את העתירה בעניינו של מבצע פיגוע הדריסה ומאשר את הכוונה להרוס את בית משפחתו. בית המשפט מציין כי מדובר בפיגוע חמור במיוחד, והוא אינו מוצא מקום להתערב בהריסת הבית. בעניינו של היורה ביהודה גליק קובע בית המשפט שמדובר במעשה חמור פחות, ומוציא צו על תנאי, המורה למדינה לנמק מדוע לא תימנע מהריסת הבית. בית המשפט מציין שלעובדה שגליק נותר בחיים, ומצב בריאותו אף משתפר, יש חשיבות בקביעת חוקיות ההריסה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בשתי עתירות המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא לאטום ולהרוס את בתי משפחותיהם של החשוד בירי בפעיל הימין יהודה גליק ושל מבצע פיגוע הדריסה בתחנת "שמעון הצדיק" של הרכבת הקלה. בית המשפט דוחה את העתירה בעניינו של מבצע פיגוע הדריסה ומאשר את הכוונה להרוס את בית משפחתו. בית המשפט מציין כי מדובר בפיגוע חמור במיוחד, והוא אינו מוצא מקום להתערב בהריסת הבית. בעניינו של היורה ביהודה גליק קובע בית המשפט שמדובר במעשה חמור פחות, ומוציא צו על תנאי, המורה למדינה לנמק מדוע לא תימנע מהריסת הבית. בית המשפט מציין שלעובדה שגליק נותר בחיים, ומצב בריאותו אף משתפר, יש חשיבות בקביעת חוקיות ההריסה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות