הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון המוקד להגנת הפרט
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.04.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. בין היתר מבקש המוקד לדעת כמה צווים להחרמת רכוש הוציא הצבא בשנת 2014 ובשנת 2015. בנוסף מבקש המוקד כי הצבא ימסור מה סכום הכסף הכולל אשר הוחרם מפלסטינים תושבי השטחים הכבושים באותן השנים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות