הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי איו"ש מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון, לפי חוק חופש המידע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי איו"ש מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון, לפי חוק חופש המידע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.07.2015
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא הליכי החרמת רכוש של תושבי איו"ש מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון, לפי חוק חופש המידע
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיע המוקד להגנת הפרט בעניין הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. מתשובת הצבא עולה כי בשנת 2014 חתם המפקד הצבאי על 110 צווים להחרמת רכושם של פלסטינים, ובשנת 2015 – עד למועד מתן התשובה – נחתמו שבעה צווים נוספים. בנוסף מוסר הצבא כי סכום הכסף הכולל שהוחרם מינואר 2014 עד יולי 2015 הוא כ-5,190,000 ₪; כ-5 מיליון מתוכו הוחרמו בשנת 2014 לבדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיע המוקד להגנת הפרט בעניין הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים הכבושים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. מתשובת הצבא עולה כי בשנת 2014 חתם המפקד הצבאי על 110 צווים להחרמת רכושם של פלסטינים, ובשנת 2015 – עד למועד מתן התשובה – נחתמו שבעה צווים נוספים. בנוסף מוסר הצבא כי סכום הכסף הכולל שהוחרם מינואר 2014 עד יולי 2015 הוא כ-5,190,000 ₪; כ-5 מיליון מתוכו הוחרמו בשנת 2014 לבדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות