עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים בקשה להצטרף כידידות בית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים בקשה להצטרף כידידות בית המשפט
כתבי בי דין | בקשה | 25.06.2015
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים בקשה להצטרף כידידות בית המשפט
בקשה להצטרף כידידי בית המשפט שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בערעור על דחיית עתירה לבית המשפט המחוזי לבטל החלטה של משרד הפנים שלא להשיב לתושב ירושלים המזרחית את רישיון הקבע שלו, שנשלל כיוון שהתאזרח בארצות הברית בילדותו. הארגונים טוענים כי יש לשוב ולבחון את פסק דין עווד בעניין שלילת תושבות על רקע מכלול הנורמות המשפטיות החלות על ירושלים המזרחית ובהתחשב בשינויים שחלו במציאות החיים לאורך השנים. הארגונים טוענים כי פלסטינים המתגוררים בירושלים אינם רק "תושבי ישראל", אלא גם אזרחים מוגנים מתוקף דיני הכיבוש, וככאלה הם זכאים להמשיך לחיות בשטח הכבוש ולשוב אליו גם לאחר תקופה של שנים ספורות בהן חיו במדינה אחרת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה להצטרף כידידי בית המשפט שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בערעור על דחיית עתירה לבית המשפט המחוזי לבטל החלטה של משרד הפנים שלא להשיב לתושב ירושלים המזרחית את רישיון הקבע שלו, שנשלל כיוון שהתאזרח בארצות הברית בילדותו. הארגונים טוענים כי יש לשוב ולבחון את פסק דין עווד בעניין שלילת תושבות על רקע מכלול הנורמות המשפטיות החלות על ירושלים המזרחית ובהתחשב בשינויים שחלו במציאות החיים לאורך השנים. הארגונים טוענים כי פלסטינים המתגוררים בירושלים אינם רק "תושבי ישראל", אלא גם אזרחים מוגנים מתוקף דיני הכיבוש, וככאלה הם זכאים להמשיך לחיות בשטח הכבוש ולשוב אליו גם לאחר תקופה של שנים ספורות בהן חיו במדינה אחרת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות