עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.03.2017
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים פסק דין
קבלת עתירה נגד כוונת המדינה לא להשיב את מעמדו של תושב ירושלים אשר היגר עם משפחתו לארצות הברית בהיותו קטין וחזר לירושלים כבגיר. בית המשפט קובע כי מעמדם של תושבי ירושלים הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה. השופטים הוסיפו כי זיקתם לישראל של תושבי ירושלים המזרחית כילידי המקום, להבדיל ממהגרים, הינה כה עמוקה, עד כי גם אם המעמד בישראל "פוקע", בעקבות העתקת מרכז חיים לחו"ל, על שר הפנים לתת משקל נכבד ל"מצבם הייחודי של תושבים אלה... כמי שנולדו בשטח זה – ולעיתים אף הוריהם והורי הוריהם נולדו בו – והם מקיימים בו חיי משפחה וקהילה במשך שנים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת עתירה נגד כוונת המדינה לא להשיב את מעמדו של תושב ירושלים אשר היגר עם משפחתו לארצות הברית בהיותו קטין וחזר לירושלים כבגיר. בית המשפט קובע כי מעמדם של תושבי ירושלים הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה. השופטים הוסיפו כי זיקתם לישראל של תושבי ירושלים המזרחית כילידי המקום, להבדיל ממהגרים, הינה כה עמוקה, עד כי גם אם המעמד בישראל "פוקע", בעקבות העתקת מרכז חיים לחו"ל, על שר הפנים לתת משקל נכבד ל"מצבם הייחודי של תושבים אלה... כמי שנולדו בשטח זה – ולעיתים אף הוריהם והורי הוריהם נולדו בו – והם מקיימים בו חיי משפחה וקהילה במשך שנים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות