הנדון: פנייתך בנוגע לתושבים __ אבו גאלי, ת.ז. __ אבו גאלי, ת.ז. ו- __ אבו גאלי, ת.ז. __ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך בנוגע לתושבים __ אבו גאלי, ת.ז. __ אבו גאלי, ת.ז. ו- __ אבו גאלי, ת.ז. __
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.03.2015
הנדון: פנייתך בנוגע לתושבים __ אבו גאלי, ת.ז. __ אבו גאלי, ת.ז. ו- __ אבו גאלי, ת.ז. __
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להתיר לשלושה תושבי הגדה המערבית – זוג הורים ובתם – לעבור לרצועת עזה, דרך ישראל, לשם ביקור בתם האחרת, שעברה ניתוח מעקפים בלבה. הצבא דוחה את בקשת המוקד בטענה שאינה עומדת בקריטריונים למעבר בין שני האזורים, הואיל והבת אינה מצויה "באשפוז ממושך או בסכנת חיים". עוד טוען הצבא, כי כלל לא הועברה אליו בקשה בשמה של האחות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להתיר לשלושה תושבי הגדה המערבית – זוג הורים ובתם – לעבור לרצועת עזה, דרך ישראל, לשם ביקור בתם האחרת, שעברה ניתוח מעקפים בלבה. הצבא דוחה את בקשת המוקד בטענה שאינה עומדת בקריטריונים למעבר בין שני האזורים, הואיל והבת אינה מצויה "באשפוז ממושך או בסכנת חיים". עוד טוען הצבא, כי כלל לא הועברה אליו בקשה בשמה של האחות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות