בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 19.07.2015
בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושישה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את הארכת הוראת השעה הפוטרת את רשויות החקירה מתיעוד חזותי וקולי של חשודים בעבירות ביטחון. הארגונים טוענים כי התכלית שביסוד הוראת השעה, שמירה על שיטות החקירה בסוד, אינה ראויה ואינה נותנת משקל לעקרונות בסיסיים במשפט הפלילי, כגון חשיפת האמת, אי הרשעה של חפים מפשע והקפדה על מניעת עינויים. בנוסף טוענים הארגונים כי הוראת השעה מנוגדת לחוקי יסוד ולדין הבינלאומי, והיא אינה עומדת במבחני המידתיות.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושישה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את הארכת הוראת השעה הפוטרת את רשויות החקירה מתיעוד חזותי וקולי של חשודים בעבירות ביטחון. הארגונים טוענים כי התכלית שביסוד הוראת השעה, שמירה על שיטות החקירה בסוד, אינה ראויה ואינה נותנת משקל לעקרונות בסיסיים במשפט הפלילי, כגון חשיפת האמת, אי הרשעה של חפים מפשע והקפדה על מניעת עינויים. בנוסף טוענים הארגונים כי הוראת השעה מנוגדת לחוקי יסוד ולדין הבינלאומי, והיא אינה עומדת במבחני המידתיות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות