בג"ץ 5994/15 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5994/15 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.09.2015
בג"ץ 5994/15 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מדינת ישראל עתירה למתן צו על תנאי
עתירה שהגישו עמותת רופאים לזכויות אדם ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את התיקון לפקודת השב"ס, "מניעת נזקי שביתת רעב". הארגונים טוענים כי התיקון מתחזה לחקיקה שעניינה הצלת חיי אדם השובת רעב, בעוד מהותו היא שבירת שביתות רעב והשתקת מחאה. בנוסף טוענים הארגונים כי התיקון מנוגד לחוק זכויות החולה, לאתיקה הרפואית ולחוק הבינלאומי. כמו כן, התיקון יוצר נורמה רפואית נפרדת עבור אסירים פלסטינים ומאפשר קבלת החלטות טיפוליות בכפוף לשיקולים פוליטיים-ביטחוניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה שהגישו עמותת רופאים לזכויות אדם ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את התיקון לפקודת השב"ס, "מניעת נזקי שביתת רעב". הארגונים טוענים כי התיקון מתחזה לחקיקה שעניינה הצלת חיי אדם השובת רעב, בעוד מהותו היא שבירת שביתות רעב והשתקת מחאה. בנוסף טוענים הארגונים כי התיקון מנוגד לחוק זכויות החולה, לאתיקה הרפואית ולחוק הבינלאומי. כמו כן, התיקון יוצר נורמה רפואית נפרדת עבור אסירים פלסטינים ומאפשר קבלת החלטות טיפוליות בכפוף לשיקולים פוליטיים-ביטחוניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות