בג"ץ 5304/15 - ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' פסק-דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5304/15 - ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' פסק-דין
פסיקה | פסיקה | 11.09.2016
בג"ץ 5304/15 - ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' פסק-דין
דחיית עתירות שהגישו ההסתדרות הרפואית, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים כנגד האכלה בכפייה של עצירים מינהליים ואסירים פלסטינים המביעים מחאה בדרך של שביתת רעב. בית המשפט דוחה את טענת העותרים כי החוק עומד בסתירה לחוק זכויות החולה, לאתיקה הרפואית ולדין הבינלאומי, וקובע כי החוק עומד במבחן החוקיות וכי תכליותיו ראויות. השופטים קובעים כי על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חייבת המדינה להגן על הזכות לחיים, וכי "התועלת שבהצלת חיים רלוונטית לאמצעי שננקט — דהיינו הזנה מלאכותית, בוודאי כשהאסיר או העציר נתון במשמורת המדינה ואינו נהנה מהאוטונומיה של מי שמלוא חירותו בידו".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירות שהגישו ההסתדרות הרפואית, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים כנגד האכלה בכפייה של עצירים מינהליים ואסירים פלסטינים המביעים מחאה בדרך של שביתת רעב. בית המשפט דוחה את טענת העותרים כי החוק עומד בסתירה לחוק זכויות החולה, לאתיקה הרפואית ולדין הבינלאומי, וקובע כי החוק עומד במבחן החוקיות וכי תכליותיו ראויות. השופטים קובעים כי על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חייבת המדינה להגן על הזכות לחיים, וכי "התועלת שבהצלת חיים רלוונטית לאמצעי שננקט — דהיינו הזנה מלאכותית, בוודאי כשהאסיר או העציר נתון במשמורת המדינה ואינו נהנה מהאוטונומיה של מי שמלוא חירותו בידו".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות