בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 21.09.2015
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה, ולהעביר את המוחזקים בו למתקן כליאה חלופי ראוי עד אשר יתוקנו הליקויים. המוקד טוען כי תנאי הכליאה אינם עומדים בדרישות המינימליות של המשפט הבינלאומי ואינם ממלאים את המתחייב על פי הדין הישראלי, והוא מסתמך על עדויות רבות של אסירים ואסירים לשעבר שהתלוננו על התנאים הקשים השוררים באגף זה, בו הוחזקו בתחילת תקופת מאסרם. בעתירה סוקר המוקד את התנאים המחפירים בהם מוחזקים העצורים לעומת אלה הנדרשים על פי חוק.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה, ולהעביר את המוחזקים בו למתקן כליאה חלופי ראוי עד אשר יתוקנו הליקויים. המוקד טוען כי תנאי הכליאה אינם עומדים בדרישות המינימליות של המשפט הבינלאומי ואינם ממלאים את המתחייב על פי הדין הישראלי, והוא מסתמך על עדויות רבות של אסירים ואסירים לשעבר שהתלוננו על התנאים הקשים השוררים באגף זה, בו הוחזקו בתחילת תקופת מאסרם. בעתירה סוקר המוקד את התנאים המחפירים בהם מוחזקים העצורים לעומת אלה הנדרשים על פי חוק.

נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות