בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.02.2017
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. בית המשפט מוחק את העתירה בהתאם לבקשת המדינה והמוקד, לאחר שהמדינה הודיעה כי הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא וכי תאי העצירים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון. הודעת המדינה באה על רקע דרישת השופטים מהמוקד לצמצם את טענותיו לשני תחומים מרכזיים. בית המשפט מוחק את העתירה תוך שמירת זכותו של המוקד לשוב ולפנות לבג"ץ בעניין במידת הצורך.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. בית המשפט מוחק את העתירה בהתאם לבקשת המדינה והמוקד, לאחר שהמדינה הודיעה כי הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא וכי תאי העצירים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון. הודעת המדינה באה על רקע דרישת השופטים מהמוקד לצמצם את טענותיו לשני תחומים מרכזיים. בית המשפט מוחק את העתירה תוך שמירת זכותו של המוקד לשוב ולפנות לבג"ץ בעניין במידת הצורך.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות