הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו התגורר ____ אבו חאשיה (ת"ז _____) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו התגורר ____ אבו חאשיה (ת"ז _____)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.10.2015
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו התגורר ____ אבו חאשיה (ת"ז _____)
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים עסכר של מבצע פיגוע דקירה בתחנת הרכבת "ההגנה" בתל אביב בנובמבר 2011. הצו מאפשר לבני המשפחה להגיש השגה על ההחלטה עד 6.10.2015 בשעה 12 בצהריים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים עסכר של מבצע פיגוע דקירה בתחנת הרכבת "ההגנה" בתל אביב בנובמבר 2011. הצו מאפשר לבני המשפחה להגיש השגה על ההחלטה עד 6.10.2015 בשעה 12 בצהריים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות