המדינה מתבצרת בעמדתה: "לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית של דירת המחבל" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.11.2015
המדינה מתבצרת בעמדתה: "לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית של דירת המחבל"
המדינה מתבצרת בעמדתה: "לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית של דירת המחבל"
ביום 21.10.2015 התקיים בבג"ץ דיון בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא לבטל צו הריסה עונשית שהוּצא לבית מגורים במחנה הפליטים עסכר שבשכם. בדיון מתחו השופטים ביקורת חריפה על כך שהמדינה השתהתה כשנה בין מועד הפיגוע (10.11.2014) לבין מועד הוצאת צו ההריסה (3.10.2015). יתרה מכך, המוקד ציין כי החשוד בביצוע הפיגוע הינו רווק, שהתגורר בבית הוריו וכי במקרה כזה, של מגורי רווק בבית ההורים, נהוג להרוס או לאטום רק את חדר מגוריו ולא את הדירה כולה. עם היפתח הדיון בבית המשפט, פנו השופטים לנציגי המדינה בהמלצה חד משמעית לצמצם את היקף הצו.

משהודיעה המדינה לבית המשפט כי החליטה לדחות את המלצת השופטים, הוציא בית המשפט ביום 29.10.2015 צו על תנאי בעתירה וקבע, כי על המדינה להשיב לעניין הריסת חלק מן הדירה – גם לאור השיהוי בהוצאת צו ההריסה – תוך שבעה ימים.

ביום 9.11.2015 הגישה המדינה כתב תשובה מטעמה, המבקש מבית המשפט לבטל את הצו על-תנאי ולדחות את העתירה. המדינה ביקשה לראות בתגובות קודמות שהגישה במסגרת ההליך חלק בלתי נפרד מכתב התשובה; אי לכך, ציינה המדינה, כי בתגובתה הנוכחית תתייחס לסוגיית השיהוי בלבד. המדינה טענה כי ההחלטה בדבר הוצאת צו ההריסה לבית החשוד בעסכר התגבשה ביולי 2015, וכי הצו נמסר רק ביום 3.10.2015 "מסיבות אופרטיביות, וללא קשר לאירועי השבועות האחרונים". עוד טענה המדינה, כי בית המשפט נדרש בעבר למקרים דומים, בהם חלף פרק זמן ניכר בין מועד האירוע לבין מועד הוצאת צו ההריסה, וכי אין בפער הזמנים "כדי להצדיק הגעה אל תוצאה משפטית שונה במקרה זה". לבסוף, שבה המדינה על עמדתה, לפיה "לצורך בביצוע פעולות לשם הרתעתם של מחבלים פוטנציאליים עתידיים... לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית של דירת המחבל".

העתירה תידון בבג"ץ ביום 11.11.2015 בשעה 16:00, בפני השופטים רובינשטיין, זילברטל ומזוז.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 21.10.2015 התקיים בבג"ץ דיון בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא לבטל צו הריסה עונשית שהוּצא לבית מגורים במחנה הפליטים עסכר שבשכם. בדיון מתחו השופטים ביקורת חריפה על כך שהמדינה השתהתה כשנה בין מועד הפיגוע (10.11.2014) לבין מועד הוצאת צו ההריסה (3.10.2015). יתרה מכך, המוקד ציין כי החשוד בביצוע הפיגוע הינו רווק, שהתגורר בבית הוריו וכי במקרה כזה, של מגורי רווק בבית ההורים, נהוג להרוס או לאטום רק את חדר מגוריו ולא את הדירה כולה. עם היפתח הדיון בבית המשפט, פנו השופטים לנציגי המדינה בהמלצה חד משמעית לצמצם את היקף הצו.

משהודיעה המדינה לבית המשפט כי החליטה לדחות את המלצת השופטים, הוציא בית המשפט ביום 29.10.2015 צו על תנאי בעתירה וקבע, כי על המדינה להשיב לעניין הריסת חלק מן הדירה – גם לאור השיהוי בהוצאת צו ההריסה – תוך שבעה ימים.

ביום 9.11.2015 הגישה המדינה כתב תשובה מטעמה, המבקש מבית המשפט לבטל את הצו על-תנאי ולדחות את העתירה. המדינה ביקשה לראות בתגובות קודמות שהגישה במסגרת ההליך חלק בלתי נפרד מכתב התשובה; אי לכך, ציינה המדינה, כי בתגובתה הנוכחית תתייחס לסוגיית השיהוי בלבד. המדינה טענה כי ההחלטה בדבר הוצאת צו ההריסה לבית החשוד בעסכר התגבשה ביולי 2015, וכי הצו נמסר רק ביום 3.10.2015 "מסיבות אופרטיביות, וללא קשר לאירועי השבועות האחרונים". עוד טענה המדינה, כי בית המשפט נדרש בעבר למקרים דומים, בהם חלף פרק זמן ניכר בין מועד האירוע לבין מועד הוצאת צו ההריסה, וכי אין בפער הזמנים "כדי להצדיק הגעה אל תוצאה משפטית שונה במקרה זה". לבסוף, שבה המדינה על עמדתה, לפיה "לצורך בביצוע פעולות לשם הרתעתם של מחבלים פוטנציאליים עתידיים... לא ניתן להסתפק בהריסה חלקית של דירת המחבל".

העתירה תידון בבג"ץ ביום 11.11.2015 בשעה 16:00, בפני השופטים רובינשטיין, זילברטל ומזוז.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות