הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר __ אבו ג'מל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר __ אבו ג'מל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.10.2015
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו מתגורר __ אבו ג'מל
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס את בית משפחתו בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית של מבצע פיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים ביום 13.10.2015.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו ובו הודעת הצבא על כוונתו להחרים ולהרוס את בית משפחתו בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית של מבצע פיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים ביום 13.10.2015.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות