הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - בית המפגע __ אבו ג'מל (ת"ז___) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - בית המפגע __ אבו ג'מל (ת"ז___)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.10.2015
הנדון: השגה על כוונה להחרמה והריסה - בית המפגע __ אבו ג'מל (ת"ז___)
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית של מבצע פיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים ביום 13.10.2015. הצבא טוען כנגד המוקד כי מדובר בפרקטיקה שמטרתה ענישה קולקטיבית, וכי "תכלית הפעלתה של סמכות זו היא הרתעת הרבים מפני ביצוע פיגועים, כך שמפגעים פוטנציאלים ידעו כי למעשיהם יהיו השלכות לא רק על הקורבנות ועליהם עצמם, אלא גם על בני משפחתם".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית של מבצע פיגוע דריסה ודקירה ברחוב מלכי ישראל בירושלים ביום 13.10.2015. הצבא טוען כנגד המוקד כי מדובר בפרקטיקה שמטרתה ענישה קולקטיבית, וכי "תכלית הפעלתה של סמכות זו היא הרתעת הרבים מפני ביצוע פיגועים, כך שמפגעים פוטנציאלים ידעו כי למעשיהם יהיו השלכות לא רק על הקורבנות ועליהם עצמם, אלא גם על בני משפחתם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות