המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
12.11.2015|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין

פסק דין ב-11 עתירות שהוגשו כנגד צווי הריסה עונשית שהוציא הצבא לשישה בתי מגורים בגדה המערבית. שש עתירות הוגשו בשם המשפחות וחמש עתירות בשם השכנים או בעלי הבתים. בית המשפט קובע כי תכלית הריסת הבתים הרתעתית היא, ולא עונשית, ומאשר להרוס חמישה מהבתים. לגבי בית נוסף, המצוי בבעלותו של צד שלישי זר, נקבע כי זה לא ייהרס, בכפוף לכך שמשפחת המפגע תפונה ממנו. עוד מציינים השופטים, כי "כאשר עשויים להיפגע מההריסה צדדים שלישיים תמימים, אשר אינם קרובי משפחה של המחבל ולא ידעו על כוונותיו... ראוי להתנות את ההריסה בתיקון נזקים אגביים או בפיצוי בגינם".

מסמכים קשורים

בג"ץ 8898/16 - עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית ובקשה לסעד ביניים
17.11.2016 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7076/15 - חג' חמד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' תגובת העותרים להודעת המשיבים
05.11.2015 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' החלטה
29.10.2015 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
29.10.2015 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 7085/15, בג"ץ 7087/15, בג"ץ 7092/15, בג"ץ 7076/15 - חג' חמד, ריזק, חג' חמד, כוסא, רזק, כוסא ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים
27.10.2015 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7076/15 - חג' חמד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
22.10.2015 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד

נושאים קשורים