בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.11.2015
בג"ץ 7040/15, בג"ץ 7076/15, בג"ץ 7077/15, בג"ץ 7079/15, בג"ץ 7081/15, בג"ץ 7082/15, בג"ץ 8084/15, בג"ץ 8085/15, בג"ץ 8087/15, בג"ץ 8092/15, בג"ץ 7180/15 - חג' חמד ואח' נ' המפקד הצבאי באיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין

פסק דין ב-11 עתירות שהוגשו כנגד צווי הריסה עונשית שהוציא הצבא לשישה בתי מגורים בגדה המערבית. שש עתירות הוגשו בשם המשפחות וחמש עתירות בשם השכנים או בעלי הבתים. בית המשפט קובע כי תכלית הריסת הבתים הרתעתית היא, ולא עונשית, ומאשר להרוס חמישה מהבתים. לגבי בית נוסף, המצוי בבעלותו של צד שלישי זר, נקבע כי זה לא ייהרס, בכפוף לכך שמשפחת המפגע תפונה ממנו. עוד מציינים השופטים, כי "כאשר עשויים להיפגע מההריסה צדדים שלישיים תמימים, אשר אינם קרובי משפחה של המחבל ולא ידעו על כוונותיו... ראוי להתנות את ההריסה בתיקון נזקים אגביים או בפיצוי בגינם".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

פסק דין ב-11 עתירות שהוגשו כנגד צווי הריסה עונשית שהוציא הצבא לשישה בתי מגורים בגדה המערבית. שש עתירות הוגשו בשם המשפחות וחמש עתירות בשם השכנים או בעלי הבתים. בית המשפט קובע כי תכלית הריסת הבתים הרתעתית היא, ולא עונשית, ומאשר להרוס חמישה מהבתים. לגבי בית נוסף, המצוי בבעלותו של צד שלישי זר, נקבע כי זה לא ייהרס, בכפוף לכך שמשפחת המפגע תפונה ממנו. עוד מציינים השופטים, כי "כאשר עשויים להיפגע מההריסה צדדים שלישיים תמימים, אשר אינם קרובי משפחה של המחבל ולא ידעו על כוונותיו... ראוי להתנות את ההריסה בתיקון נזקים אגביים או בפיצוי בגינם".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות