הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.11.2015
הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר

תשובת שירות בתי הסוהר לבקשת המוקד להגנת הפרט לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. בעקבות פניית המוקד החליט שירות בתי הסוהר למחוק את הסעיף ולהגביל את משך הזמן שבו נאסר על בן משפחה לבקר אצל קרובו הכלוא.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

תשובת שירות בתי הסוהר לבקשת המוקד להגנת הפרט לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. בעקבות פניית המוקד החליט שירות בתי הסוהר למחוק את הסעיף ולהגביל את משך הזמן שבו נאסר על בן משפחה לבקר אצל קרובו הכלוא.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות