הנדון: תיקון פקודת נציבות 04.42.00 "סדרי ביקור אצל אסירים" באופן המעגן את חובת השימוע המוטלת על רשות מינהלית בטרם קבלת החלטה הפוגעת בזכויותיו של הפרט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: תיקון פקודת נציבות 04.42.00 "סדרי ביקור אצל אסירים" באופן המעגן את חובת השימוע המוטלת על רשות מינהלית בטרם קבלת החלטה הפוגעת בזכויותיו של הפרט
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.08.2021
הנדון: תיקון פקודת נציבות 04.42.00 "סדרי ביקור אצל אסירים" באופן המעגן את חובת השימוע המוטלת על רשות מינהלית בטרם קבלת החלטה הפוגעת בזכויותיו של הפרט
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות