הנדון: תיקון פקודת נציבות 04.42.00 "סדרי ביקור אצל אסירים" באופן המעגן את חובת השימוע המוטלת על רשות מינהלית בטרם קבלת החלטה הפוגעת בזכויותיו של הפרט המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: תיקון פקודת נציבות 04.42.00 "סדרי ביקור אצל אסירים" באופן המעגן את חובת השימוע המוטלת על רשות מינהלית בטרם קבלת החלטה הפוגעת בזכויותיו של הפרט
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.08.2021
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות