הנדון: דיווחים בתקשורת בדבר החלטה להשעיית אישורם של היתרי שהייה בישראל לפלסטינים תושבי נפת חברון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דיווחים בתקשורת בדבר החלטה להשעיית אישורם של היתרי שהייה בישראל לפלסטינים תושבי נפת חברון
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.11.2015
הנדון: דיווחים בתקשורת בדבר החלטה להשעיית אישורם של היתרי שהייה בישראל לפלסטינים תושבי נפת חברון
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות דיווחים בתקשורת כי הוחלט להשעות את אישורם של היתרי שהייה בישראל לפלסטינים תושבי נפת חברון. המוקד טוען כי אם מדובר בפלסטינים הנמצאים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות מנפת חברון, מדובר בהחלטה פסולה מהיסוד אשר פוגעת באופן אנוש בסדר יומם ובזכותם של אותם אנשים לחיי משפחה, ובענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. המוקד מבקש כי הצבא יעביר אליו לאלתר עותק מההחלטה, אם אכן התקבלה כזאת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות דיווחים בתקשורת כי הוחלט להשעות את אישורם של היתרי שהייה בישראל לפלסטינים תושבי נפת חברון. המוקד טוען כי אם מדובר בפלסטינים הנמצאים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות מנפת חברון, מדובר בהחלטה פסולה מהיסוד אשר פוגעת באופן אנוש בסדר יומם ובזכותם של אותם אנשים לחיי משפחה, ובענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. המוקד מבקש כי הצבא יעביר אליו לאלתר עותק מההחלטה, אם אכן התקבלה כזאת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות