המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים: החלטתך להשעות אלפי היתרי שהייה בישראל לתושבי נפת חברון, בעקבות פיגוע בתל-אביב שביצע לכאורה תושב חברון, מהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.11.2015
המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים: החלטתך להשעות אלפי היתרי שהייה בישראל לתושבי נפת חברון, בעקבות פיגוע בתל-אביב שביצע לכאורה תושב חברון, מהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר
המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים: החלטתך להשעות אלפי היתרי שהייה בישראל לתושבי נפת חברון, בעקבות פיגוע בתל-אביב שביצע לכאורה תושב חברון, מהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות