הנדון: כוונת הממשלה ומערכת הביטחון למנוע מקרובי משפחתם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: כוונת הממשלה ומערכת הביטחון למנוע מקרובי משפחתם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 24.11.2015
הנדון: כוונת הממשלה ומערכת הביטחון למנוע מקרובי משפחתם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל

פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות כוונת הממשלה למנוע מקרוביהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל. המוקד מבקש כי היועץ המשפטי לממשלה יתערב וימנע את השימוש בצעד זה, המהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי המהלך המתוכנן מנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולאמנות בינלאומיות המעגנים את זכותו של כל אדם לצאת מארץ מגוריו ולחזור אליה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות כוונת הממשלה למנוע מקרוביהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל. המוקד מבקש כי היועץ המשפטי לממשלה יתערב וימנע את השימוש בצעד זה, המהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי המהלך המתוכנן מנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולאמנות בינלאומיות המעגנים את זכותו של כל אדם לצאת מארץ מגוריו ולחזור אליה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות