הנדון: נקיטת צעדים כלפי קרובי משפחה של מבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: נקיטת צעדים כלפי קרובי משפחה של מבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.01.2016
הנדון: נקיטת צעדים כלפי קרובי משפחה של מבצעי פיגועים
תשובת משרד המשפטים לשתי פניות ששלח המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דיווחים בתקשורת על כוונת הממשלה לפעול נגד בני משפחה של מבצעי פיגועים. על פי הדיווחים, הממשלה מתכננת לגרש בני משפחה כאלה לרצועת עזה או למנוע מהם לצאת לחו"ל. משרד המשפטים מציין בתשובתו כי "ככל הידוע לנו, בשלב זה אין כוונה לנקוט בצעדים אלה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד המשפטים לשתי פניות ששלח המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דיווחים בתקשורת על כוונת הממשלה לפעול נגד בני משפחה של מבצעי פיגועים. על פי הדיווחים, הממשלה מתכננת לגרש בני משפחה כאלה לרצועת עזה או למנוע מהם לצאת לחו"ל. משרד המשפטים מציין בתשובתו כי "ככל הידוע לנו, בשלב זה אין כוונה לנקוט בצעדים אלה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות