בג"ץ 8154/15, בג"ץ 8156/15 עליאן ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8154/15, בג"ץ 8156/15 עליאן ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 06.12.2015
בג"ץ 8154/15, בג"ץ 8156/15 עליאן ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
תגובת המדינה לשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו, בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, של אחד משני מבצעי הפיגוע באוקטובר 2015 באוטובוס בשכונת ארמון הנציב. המדינה מגיבה לעתירה שהוגשה בשם המשפחה ולעתירה שהוגשה בשם השכנים, וטוענת כי בית המשפט קבע כי הריסת בתי מפגעים היא פרקטיקה שמטרתה הרתעה ולא ענישה. בנוסף טוענת המדינה כי ההריסה חיונית הן בשל חומרת הפיגוע והן בשל הצורך להרתיע מפגעים נוספים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו, בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, של אחד משני מבצעי הפיגוע באוקטובר 2015 באוטובוס בשכונת ארמון הנציב. המדינה מגיבה לעתירה שהוגשה בשם המשפחה ולעתירה שהוגשה בשם השכנים, וטוענת כי בית המשפט קבע כי הריסת בתי מפגעים היא פרקטיקה שמטרתה הרתעה ולא ענישה. בנוסף טוענת המדינה כי ההריסה חיונית הן בשל חומרת הפיגוע והן בשל הצורך להרתיע מפגעים נוספים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות