בג"ץ 8150/15, 8154/15, 8156/15 - אבו ג'מל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8150/15, 8154/15, 8156/15 - אבו ג'מל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 22.12.2015
בג"ץ 8150/15, 8154/15, 8156/15 - אבו ג'מל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף ואח' פסק דין
פסק דין הדוחה שלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הריסה עונשית של שני בתים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים, בהם מתגוררות משפחותיהם של השניים שביצעו פיגועים ביום 13.10.2015 בירושלים. בדעת הרוב קובעים השופטים כי יש לדחות את העתירות לאור ההלכה שנפסקה בבית המשפט לאחרונה בעתירה העקרונית נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית ולאור פסקי הדין הרבים אשר בהם נקבע כי היא חוקית. בדעת המיעוט נקבע כי יש להוציא צו על תנאי בשתיים משלוש העתירות וכי "סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע, אינה יכולה לעמוד, וזאת בין אם נראה בכך פגם של פגיעה בזכות, חריגה מסמכות, אי סבירות או העדר מידתיות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין הדוחה שלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הריסה עונשית של שני בתים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים, בהם מתגוררות משפחותיהם של השניים שביצעו פיגועים ביום 13.10.2015 בירושלים. בדעת הרוב קובעים השופטים כי יש לדחות את העתירות לאור ההלכה שנפסקה בבית המשפט לאחרונה בעתירה העקרונית נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית ולאור פסקי הדין הרבים אשר בהם נקבע כי היא חוקית. בדעת המיעוט נקבע כי יש להוציא צו על תנאי בשתיים משלוש העתירות וכי "סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע, אינה יכולה לעמוד, וזאת בין אם נראה בכך פגם של פגיעה בזכות, חריגה מסמכות, אי סבירות או העדר מידתיות".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות