הנדון: הליכים לביטול מעמד תושבות קבע בישראל בעניין דוויאת, אבו כף, אטרש, אבו גאנם המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: הליכים לביטול מעמד תושבות קבע בישראל בעניין דוויאת, אבו כף, אטרש, אבו גאנם
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.12.2015
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לדרישת המוקד להגנת הפרט לערוך שימוע בעל פה לארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. משרד הפנים מודיע כי "הוחלט לאפשר למרשייך להשמיע טיעוניהם בעל-פה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות