הנדון: החלטה לפי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל - מרשך: מר __ אבו גאנם ת.ז.___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: החלטה לפי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל - מרשך: מר __ אבו גאנם ת.ז.___
מסמכים אחרים | החלטת משרד הפנים | 19.01.2016
הנדון: החלטה לפי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל - מרשך: מר __ אבו גאנם ת.ז.___
הודעת שר הפנים כי החליט לשלול את תושבותו של מבצע פיגוע ביום 13.10.2015 בקו 78 בשכונת ארמון הנציב בירושלים. שר הפנים קובע כי "פעילות טרור זו של מרשך בוצעה על ידו תוך ניצול חופש התנועה בישראל אשר נובע מהיותו בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, הנושא תעודת זהות ישראלית", וכי "לאור חומרת המעשים ותוצאותיהם, ובנסיבות החמורות של גל הטרור, ולאחר ששקלתי את כל המפורט לעיל, החלטתי לעשות שימוש בסמכותי ולבטל את רישיון ישיבת הקבע של מרשך בישראל".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת שר הפנים כי החליט לשלול את תושבותו של מבצע פיגוע ביום 13.10.2015 בקו 78 בשכונת ארמון הנציב בירושלים. שר הפנים קובע כי "פעילות טרור זו של מרשך בוצעה על ידו תוך ניצול חופש התנועה בישראל אשר נובע מהיותו בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, הנושא תעודת זהות ישראלית", וכי "לאור חומרת המעשים ותוצאותיהם, ובנסיבות החמורות של גל הטרור, ולאחר ששקלתי את כל המפורט לעיל, החלטתי לעשות שימוש בסמכותי ולבטל את רישיון ישיבת הקבע של מרשך בישראל".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות