המוקד יעתור לבג"ץ: שר הפנים החדש הודיע לתקשורת – עוד לפני ההודעה לעורכי הדין – על שלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.01.2016
המוקד יעתור לבג"ץ: שר הפנים החדש הודיע לתקשורת – עוד לפני ההודעה לעורכי הדין – על שלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט
המוקד יעתור לבג"ץ: שר הפנים החדש הודיע לתקשורת – עוד לפני ההודעה לעורכי הדין – על שלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית, שעניינם תלוי ועומד בבית המשפט
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות