הנדון: דרישה למתן 30 ימים להגשת טענות בכתב בטרם קבלת החלטה בנוגע למרשיי: מר __ דוויאת, ת.ז __ מר ___ אבו כף, ת.ז. __מר ___ אטרש, ת.ז. __ מר ___ אבו גאנם, ת.ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: דרישה למתן 30 ימים להגשת טענות בכתב בטרם קבלת החלטה בנוגע למרשיי: מר __ דוויאת, ת.ז __ מר ___ אבו כף, ת.ז. __מר ___ אטרש, ת.ז. __ מר ___ אבו גאנם, ת.ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.11.2015
הנדון: דרישה למתן 30 ימים להגשת טענות בכתב בטרם קבלת החלטה בנוגע למרשיי: מר __ דוויאת, ת.ז __ מר ___ אבו כף, ת.ז. __מר ___ אטרש, ת.ז. __ מר ___ אבו גאנם, ת.ז ___
דרישת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתת 30 יום להגשת טענות בכתב מיום שהודעות המשרד על שלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פגועים, הובאו לידיעת המוקד. המוקד טוען כי התנהלות המשרד בעניין לוקה בפגמים: חרף מכתב ייצוג מטעם המוקד להגנת הפרט, שנשלח לשר הפנים עוד ביום 22.10.2015, לא טרח משרד הפנים לעדכן את המוקד לגבי ההחלטה לשלול את מעמדם ולא לגבי ההליכים הרלוונטיים להחלטה; ובנוסף, ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם נמסרו לארבעה, ששפת אמם היא ערבית – שפת רשמית במדינת ישראל – בשפה העברית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים לתת 30 יום להגשת טענות בכתב מיום שהודעות המשרד על שלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פגועים, הובאו לידיעת המוקד. המוקד טוען כי התנהלות המשרד בעניין לוקה בפגמים: חרף מכתב ייצוג מטעם המוקד להגנת הפרט, שנשלח לשר הפנים עוד ביום 22.10.2015, לא טרח משרד הפנים לעדכן את המוקד לגבי ההחלטה לשלול את מעמדם ולא לגבי ההליכים הרלוונטיים להחלטה; ובנוסף, ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם נמסרו לארבעה, ששפת אמם היא ערבית – שפת רשמית במדינת ישראל – בשפה העברית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות