הנדון: הודעה בדבר ייצוג תושבי קבע בהליכים לשלילת מעמד בישראל ___ דוויאת, ת"ז _ אבו כף, ת"ז _ אטרש, ת"ז __ אבו גאנם, ת"ז _ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הודעה בדבר ייצוג תושבי קבע בהליכים לשלילת מעמד בישראל ___ דוויאת, ת"ז _ אבו כף, ת"ז _ אטרש, ת"ז __ אבו גאנם, ת"ז _
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.10.2015
הנדון: הודעה בדבר ייצוג תושבי קבע בהליכים לשלילת מעמד בישראל ___ דוויאת, ת"ז _ אבו כף, ת"ז _ אטרש, ת"ז __ אבו גאנם, ת"ז _
הודעת המוקד להגנת הפרט לשר הפנים כי הוא מייצג ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, בהליכים הנוגעים לשלילת מעמדם בישראל. המוקד פונה לשר הפנים בעקבות דיווחים בתקשורת כי השר חתם על מכתבי זימון לשימוע לארבעת הצעירים במסגרת הליכים לשלילת מעמדם. המוקד מבקש לקבל העתקים מהזימונים לשימוע ולהודיעו על כל צעד שיינקט בעניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המוקד להגנת הפרט לשר הפנים כי הוא מייצג ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, בהליכים הנוגעים לשלילת מעמדם בישראל. המוקד פונה לשר הפנים בעקבות דיווחים בתקשורת כי השר חתם על מכתבי זימון לשימוע לארבעת הצעירים במסגרת הליכים לשלילת מעמדם. המוקד מבקש לקבל העתקים מהזימונים לשימוע ולהודיעו על כל צעד שיינקט בעניין.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות