בג"ץ 7961/15 - דוויאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7961/15 - דוויאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 23.11.2015
בג"ץ 7961/15 - דוויאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לשלול את מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, עד להכרעת בג"ץ בעתירה עקרונית העוסקת בסוגיית ביטול מעמדם של תושבי קבע מתוקף שיקול הדעת הנרחב המוקנה לשר הפנים בחוק. המוקד טוען כי בית המשפט הוציא צו על תנאי באותה עתירה, שמשמעו כי חובת ההוכחה "בשאלת סמכותו של שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע בישראל בעילה של הפרת אמונים למדינה" מוטלת על המדינה. לאור זאת, טוען המוקד, כל עוד לא הוכרע הדין בעתירה זו, הרי החלטות שר הפנים על שלילת תושבוּת הקבע מתושבי ירושלים המזרחית הן פסולות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לשלול את מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים, עד להכרעת בג"ץ בעתירה עקרונית העוסקת בסוגיית ביטול מעמדם של תושבי קבע מתוקף שיקול הדעת הנרחב המוקנה לשר הפנים בחוק. המוקד טוען כי בית המשפט הוציא צו על תנאי באותה עתירה, שמשמעו כי חובת ההוכחה "בשאלת סמכותו של שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע בישראל בעילה של הפרת אמונים למדינה" מוטלת על המדינה. לאור זאת, טוען המוקד, כל עוד לא הוכרע הדין בעתירה זו, הרי החלטות שר הפנים על שלילת תושבוּת הקבע מתושבי ירושלים המזרחית הן פסולות.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות