הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל __ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __אטרש, ת"ז _ אבו גאנם, ת"ז _ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל __ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __אטרש, ת"ז _ אבו גאנם, ת"ז _
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.01.2016
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל __ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __אטרש, ת"ז _ אבו גאנם, ת"ז _
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים החדש, בעקבות כניסתו לתפקיד, בבקשה כי יקפיא את החלטת המשרד לשלול את מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד מבקש כי שר הפנים יקפיא את ההליכים עד הכרעת בג"ץ בעתירה עקרונית בנושא. כמו כן טוען המוקד כי כל עוד לא הוכרע ההליך הפלילי בעניינם, שלילת המעמד תהווה פגיעה בחזקת החפות החלה עליהם. בנוסף טוען המוקד כי "ככל שהעניין נוגע לתושבי ירושלים המזרחית, הרי שחובת הנאמנות לא היוותה בעניינם מלכתחילה תנאי למתן מעמד".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים החדש, בעקבות כניסתו לתפקיד, בבקשה כי יקפיא את החלטת המשרד לשלול את מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית החשודים בביצוע פיגועים. המוקד מבקש כי שר הפנים יקפיא את ההליכים עד הכרעת בג"ץ בעתירה עקרונית בנושא. כמו כן טוען המוקד כי כל עוד לא הוכרע ההליך הפלילי בעניינם, שלילת המעמד תהווה פגיעה בחזקת החפות החלה עליהם. בנוסף טוען המוקד כי "ככל שהעניין נוגע לתושבי ירושלים המזרחית, הרי שחובת הנאמנות לא היוותה בעניינם מלכתחילה תנאי למתן מעמד".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות