הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל__ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __ אטרש, ת"ז __אבו גאנם, ת"ז__ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל__ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __ אטרש, ת"ז __אבו גאנם, ת"ז__
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 23.12.2015
הנדון: הקפאת ההליכים לשלילת רישיונות לישיבת קבע בישראל__ דוויאת, ת"ז __ אבו כף, ת"ז __ אטרש, ת"ז __אבו גאנם, ת"ז__
בקשת המוקד להגנת הפרט מראש הממשלה, המחזיק בתיק הפנים לאחר התפטרות שר הפנים, להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, עד למינויו של שר פנים חדש. המוקד טוען כי מדובר בהליכים בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על ארבעת הפלסטינים והן על כלל תושבי ירושלים המחזיקים בתושבות קבע, וכי יש צורך בשר מכהן אשר יפעיל שיקול דעת ויבחן את הסוגיה לעומקה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מראש הממשלה, המחזיק בתיק הפנים לאחר התפטרות שר הפנים, להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, עד למינויו של שר פנים חדש. המוקד טוען כי מדובר בהליכים בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על ארבעת הפלסטינים והן על כלל תושבי ירושלים המחזיקים בתושבות קבע, וכי יש צורך בשר מכהן אשר יפעיל שיקול דעת ויבחן את הסוגיה לעומקה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות