הנדון: החלטות הקבינט מדיני-ביטחוני בדבר שלילת מעמד תושבות קבע ממבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: החלטות הקבינט מדיני-ביטחוני בדבר שלילת מעמד תושבות קבע ממבצעי פיגועים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.10.2015
הנדון: החלטות הקבינט מדיני-ביטחוני בדבר שלילת מעמד תושבות קבע ממבצעי פיגועים
פניית המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה בעקבות החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לשלול את מעמדם של תושבי קבע אשר ביצעו פיגועים. המוקד טוען כי מדובר בצעד קיצוני ביותר, שמשמעותו אינה אלא גירוש אדם מביתו וממולדתו. בנוסף מזכיר המוקד כי מדובר בסוגיה מורכבת ביותר, שחוקיותה מוטלת בספק, ובימים אלו היא תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה בעקבות החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני לשלול את מעמדם של תושבי קבע אשר ביצעו פיגועים. המוקד טוען כי מדובר בצעד קיצוני ביותר, שמשמעותו אינה אלא גירוש אדם מביתו וממולדתו. בנוסף מזכיר המוקד כי מדובר בסוגיה מורכבת ביותר, שחוקיותה מוטלת בספק, ובימים אלו היא תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות