המוקד להגנת הפרט - הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס להמשך הדיונים על המצב הביטחוני ואישר שורה של צעדים נוספים להתמודדות עם גל הטרור
חזרה לעמוד הקודם
14.10.2015|מסמכים אחרים|החלטת ממשלה

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס להמשך הדיונים על המצב הביטחוני ואישר שורה של צעדים נוספים להתמודדות עם גל הטרור

החלטות שהקבינט המדיני-ביטחוני קיבל. הקבינט החליט בין היתר לשלול ממפגעים את התושבות, להחרים רכוש של מפגעים ולא לאפשר בנייה מחודשת במקום בו נהרס בית של מפגע.