ישראל מאמצת צעדי ענישה חריפים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית: הקבינט המדיני-ביטחוני התיר, בין היתר, הטלת סגר על שכונות בירושלים המזרחית ושלילת תושבות קבע ממבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.10.2015
ישראל מאמצת צעדי ענישה חריפים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית: הקבינט המדיני-ביטחוני התיר, בין היתר, הטלת סגר על שכונות בירושלים המזרחית ושלילת תושבות קבע ממבצעי פיגועים
ישראל מאמצת צעדי ענישה חריפים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית: הקבינט המדיני-ביטחוני התיר, בין היתר, הטלת סגר על שכונות בירושלים המזרחית ושלילת תושבות קבע ממבצעי פיגועים
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות