ישראל מאמצת צעדי ענישה חריפים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית: הקבינט המדיני-ביטחוני התיר, בין היתר, הטלת סגר על שכונות בירושלים המזרחית ושלילת תושבות קבע ממבצעי פיגועים המוקד להגנת הפרט
14.10.2015
ישראל מאמצת צעדי ענישה חריפים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית: הקבינט המדיני-ביטחוני התיר, בין היתר, הטלת סגר על שכונות בירושלים המזרחית ושלילת תושבות קבע ממבצעי פיגועים
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות