המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה: שלילת מעמד מתושבי קבע בישראל פסולה, גם אם מדובר במי שביצעו פיגועים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.10.2015
המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה: שלילת מעמד מתושבי קבע בישראל פסולה, גם אם מדובר במי שביצעו פיגועים
המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה: שלילת מעמד מתושבי קבע בישראל פסולה, גם אם מדובר במי שביצעו פיגועים

בבוקר יום ה-14.10.2015 התפרסמה שורת החלטות, אשר התקבלו על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס יום קודם לכן – בהן החלטה על "שלילת תושבות קבע למפגעים".

בעקבות זאת, פנה המוקד להגנת הפרט אל ראש הממשלה בבקשה לבטל את הגזירה, שחוקיותה מוטלת ממילא בספק; סוגיית ביטול מעמדם של תושבי קבע, מתוקף שיקול הדעת הנרחב המוקנה לשר הפנים בחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952, עודה תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון (בג"ץ 7803/06). המוקד מחה על הצעד הקיצוני בו בחרה הממשלה לנקוט – מהלך שמשמעו גירוש תושבי ירושלים המזרחית מביתם ומולדתם. לא בכדי, הדגיש המוקד, נמנעה עד כה ישראל – כמו גם מדינות אחרות – מנקיטה בצעד כזה, אף נגד מי שהיו מעורבים בעבירות חמורות.

המוקד הבהיר, כי תושבי ירושלים המזרחית אינם רק "תושבי ישראל" (כפי שקובע הדין הישראלי הפנימי) אלא גם "אזרחים מוגנים" מתוקף המשפט ההומניטארי הבינלאומי, וככאלה הם זכאים להמשיך ולחיות בשטח הכבוש. זאת ועוד. לא הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית הם זרים כאן, אלא ישראל היא זו שסיפחה את עירם בשנת 1967.

הדפסה הדפסה
שיתוף

בבוקר יום ה-14.10.2015 התפרסמה שורת החלטות, אשר התקבלו על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס יום קודם לכן – בהן החלטה על "שלילת תושבות קבע למפגעים".

בעקבות זאת, פנה המוקד להגנת הפרט אל ראש הממשלה בבקשה לבטל את הגזירה, שחוקיותה מוטלת ממילא בספק; סוגיית ביטול מעמדם של תושבי קבע, מתוקף שיקול הדעת הנרחב המוקנה לשר הפנים בחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952, עודה תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון (בג"ץ 7803/06). המוקד מחה על הצעד הקיצוני בו בחרה הממשלה לנקוט – מהלך שמשמעו גירוש תושבי ירושלים המזרחית מביתם ומולדתם. לא בכדי, הדגיש המוקד, נמנעה עד כה ישראל – כמו גם מדינות אחרות – מנקיטה בצעד כזה, אף נגד מי שהיו מעורבים בעבירות חמורות.

המוקד הבהיר, כי תושבי ירושלים המזרחית אינם רק "תושבי ישראל" (כפי שקובע הדין הישראלי הפנימי) אלא גם "אזרחים מוגנים" מתוקף המשפט ההומניטארי הבינלאומי, וככאלה הם זכאים להמשיך ולחיות בשטח הכבוש. זאת ועוד. לא הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית הם זרים כאן, אלא ישראל היא זו שסיפחה את עירם בשנת 1967.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות