הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת תושבות לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל או לקרובו), התשע"ו–2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת תושבות לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל או לקרובו), התשע"ו–2016
חקיקה | הצעת חוק | 04.01.2016
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת תושבות לאדם שהפר אמונים למדינת ישראל או לקרובו), התשע"ו–2016
הצעת חוק פרטית שעניינה הענקת סמכות לשר הפנים לשלול תושבות קבע מאדם "שהורשע במעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל" או מקרובו של אותו אדם. על פי הצעת החוק יוכל שר הפנים "לשלול מהמחבלים ומבני משפחתם את רישיון ישיבת הקבע שלהם במדינת ישראל ומכאן לאובדן הזכויות אשר זכאים להם כתושבי המדינה במסגרת חוק הביטוח הלאומי וחוקים נוספים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצעת חוק פרטית שעניינה הענקת סמכות לשר הפנים לשלול תושבות קבע מאדם "שהורשע במעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל" או מקרובו של אותו אדם. על פי הצעת החוק יוכל שר הפנים "לשלול מהמחבלים ומבני משפחתם את רישיון ישיבת הקבע שלהם במדינת ישראל ומכאן לאובדן הזכויות אשר זכאים להם כתושבי המדינה במסגרת חוק הביטוח הלאומי וחוקים נוספים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות