הנדון: הצעת חוק פרטית של ח"כ אורן חזן שתועלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב, 17.1.2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הצעת חוק פרטית של ח"כ אורן חזן שתועלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב, 17.1.2016
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.01.2016
הנדון: הצעת חוק פרטית של ח"כ אורן חזן שתועלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב, 17.1.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הצעת חוק פרטית שעניינה הענקת סמכות לשר הפנים לשלול תושבות קבע מאדם "שהורשע במעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל" או מקרובו של אותו אדם. המוקד טוען כי מדובר בהצעת חוק לא חוקית, היות שהסמכת השר לשלול את התושבות גם מקרובי משפחה של מי שהפר אמונים למדינת ישראל מזמינה ענישה קולקטיבית. בנוסף טוען המוקד כי תושבי ירושלים המזרחית, שהיא שטח כבוש, הם תושבים מוגנים על פי הדין הבינלאומי, ואסור למדינת ישראל להכריח אותם להישבע לה אמונים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הצעת חוק פרטית שעניינה הענקת סמכות לשר הפנים לשלול תושבות קבע מאדם "שהורשע במעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל" או מקרובו של אותו אדם. המוקד טוען כי מדובר בהצעת חוק לא חוקית, היות שהסמכת השר לשלול את התושבות גם מקרובי משפחה של מי שהפר אמונים למדינת ישראל מזמינה ענישה קולקטיבית. בנוסף טוען המוקד כי תושבי ירושלים המזרחית, שהיא שטח כבוש, הם תושבים מוגנים על פי הדין הבינלאומי, ואסור למדינת ישראל להכריח אותם להישבע לה אמונים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות