המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: הצעת חוק פרטית, שתידון ביום 17.1.2016, המבקשת להסמיך את שר הפנים לשלול תושבות ממי שהורשע במעשה שיש בו "הפרת אמונים" למדינה או מקרוביו, היא הצעה פסולה ולא חוקתית ויש להסירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.01.2016
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: הצעת חוק פרטית, שתידון ביום 17.1.2016, המבקשת להסמיך את שר הפנים לשלול תושבות ממי שהורשע במעשה שיש בו "הפרת אמונים" למדינה או מקרוביו, היא הצעה פסולה ולא חוקתית ויש להסירה
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: הצעת חוק פרטית, שתידון ביום 17.1.2016, המבקשת להסמיך את שר הפנים לשלול תושבות ממי שהורשע במעשה שיש בו "הפרת אמונים" למדינה או מקרוביו, היא הצעה פסולה ולא חוקתית ויש להסירה
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות