הנדון: אי ניהול רישום אמת של כניסת קטינים לכלא המגיעים לבקר קרובי משפחה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: אי ניהול רישום אמת של כניסת קטינים לכלא המגיעים לבקר קרובי משפחה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.01.2016
הנדון: אי ניהול רישום אמת של כניסת קטינים לכלא המגיעים לבקר קרובי משפחה
בקשת המוקד להגנת הפרט משירות בתי הסוהר לבדוק מדוע פלסטינית מנועת כניסה לישראל רשומה כאילו נכנסה לכלא במהלך תקופה של שנתיים וביקרה את בעלה שם. המוקד טוען כי ההסבר ההגיוני היחיד הוא אי-ניהול רישום אמת של כניסת ילדיה הקטנים של האישה אשר אינם מחזיקים בתעודות זהות משל עצמם ובבקרם את האב נהגו להציג את תעודת הזהות של אמם. המוקד טוען כי כל הסבר אחר יוביל למסקנה שהנהלת בתי הכלא יחד עם צוות הסוהרים פעלו בניגוד לחוק והכניסו לכלא אישה מנועת כניסה; וכי מדובר לכל הפחות ברשלנות חמורה של עובדי הכלא.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט משירות בתי הסוהר לבדוק מדוע פלסטינית מנועת כניסה לישראל רשומה כאילו נכנסה לכלא במהלך תקופה של שנתיים וביקרה את בעלה שם. המוקד טוען כי ההסבר ההגיוני היחיד הוא אי-ניהול רישום אמת של כניסת ילדיה הקטנים של האישה אשר אינם מחזיקים בתעודות זהות משל עצמם ובבקרם את האב נהגו להציג את תעודת הזהות של אמם. המוקד טוען כי כל הסבר אחר יוביל למסקנה שהנהלת בתי הכלא יחד עם צוות הסוהרים פעלו בניגוד לחוק והכניסו לכלא אישה מנועת כניסה; וכי מדובר לכל הפחות ברשלנות חמורה של עובדי הכלא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות