רע"ב 769/14 - ג'ולמה נ' שירות בתי הסוהר ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
רע"ב 769/14 - ג'ולמה נ' שירות בתי הסוהר ואח' החלטה
פסיקה | החלטה | 16.06.2014
רע"ב 769/14 - ג'ולמה נ' שירות בתי הסוהר ואח' החלטה
דחיית עתירתו של פלסטיני הכלוא בישראל להתיר לאשתו לבקרו בכלא. בית המשפט קובע כי "אשת המבקש ביקרה אותו בכלא 10 פעמים למן שנת 2012 ועד היום", וכי הנתונים סותרים את טענת האיש כי לא ראה את אשתו זה תקופה ארוכה. בית המשפט מוסיף כי בקשתה להיכנס לישראל על מנת לבקר בכלא סורבה לאחרונה מטעמים ביטחוניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירתו של פלסטיני הכלוא בישראל להתיר לאשתו לבקרו בכלא. בית המשפט קובע כי "אשת המבקש ביקרה אותו בכלא 10 פעמים למן שנת 2012 ועד היום", וכי הנתונים סותרים את טענת האיש כי לא ראה את אשתו זה תקופה ארוכה. בית המשפט מוסיף כי בקשתה להיכנס לישראל על מנת לבקר בכלא סורבה לאחרונה מטעמים ביטחוניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות