הנדון: בהול - מגבלות חמורות שהוטלו על הכניסה והיציאה מהעיר רמאללה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: בהול - מגבלות חמורות שהוטלו על הכניסה והיציאה מהעיר רמאללה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.02.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יסיר את המגבלות החמורות על כניסה לרמאללה ויציאה ממנה. מבירור שערך המוקד עולה כי מאז שעות הבוקר הכניסה לעיר מתאפשרת רק לתושבים שמקום מגוריהם הרשום הוא ברמאללה, והיציאה מהעיר מתאפשרת רק לתושבים שמקום מגוריהם הרשום אינו שם. המוקד טוען כי הטלת כתר על יישובים פלסטיניים מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי, ומדגיש כי מדובר בצעד ענישתי המוביל להפרת זכויות יסוד של מאות אלפי בני אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות