בצעד חמור מנתק הצבא את רמאללה, העיר המרכזית בגדה המערבית, מיתר שטחי הגדה: עם לילה הוסרו המגבלות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.02.2016
בצעד חמור מנתק הצבא את רמאללה, העיר המרכזית בגדה המערבית, מיתר שטחי הגדה: עם לילה הוסרו המגבלות
בצעד חמור מנתק הצבא את רמאללה, העיר המרכזית בגדה המערבית, מיתר שטחי הגדה: עם לילה הוסרו המגבלות
בצעד קיצוני, הטיל הצבא בבוקר יום 1.2.2016 כתר על העיר רמאללה ואסר באופן גורף על יציאתם של תושביה, למעט חריגים, מהעיר וכן על כניסתם לעיר של מי שמענם הרשום בתעודת הזהות אינו ברמאללה – גם אם הם מתגוררים בעיר. כך, ניתק הצבא את העיר המרכזית בגדה המערבית, המספקת פרנסה, חינוך, ושירותי בריאות לעשרות אלפי פלסטינים, מיתר חלקי הגדה.

המוקד להגנת הפרט פנה מיד אל מפקד הגדה המערבית, בדרישה להסיר את הכתר לאלתר. במכתבו שב המוקד והזכיר, כי הטלת כתר על יישובים פלסטיניים מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על-פי המשפט הבינלאומי וכן הדגיש כי מדובר בצעד ענישתי – ולא בצעד ביטחוני-מניעתי – בלתי מידתי, אשר בשל התרעות ערטילאיות בלבד, מפר זכויות יסוד של מאות אלפי בני אדם.

המוקד הוסיף וציין, כי צעד זה נוגד את התחייבותה הקודמת של המדינה, בבג"ץ 7577/06, לפיה כתר – "אין משמעו איסור גורף על יציאה וכניסה משטח מסוים, אלא מדובר בהתניית התנועה אל ומחוץ לאותו אזור בבידוק ביטחוני".

עם לילה הוסר הכתר מהעיר רמאללה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בצעד קיצוני, הטיל הצבא בבוקר יום 1.2.2016 כתר על העיר רמאללה ואסר באופן גורף על יציאתם של תושביה, למעט חריגים, מהעיר וכן על כניסתם לעיר של מי שמענם הרשום בתעודת הזהות אינו ברמאללה – גם אם הם מתגוררים בעיר. כך, ניתק הצבא את העיר המרכזית בגדה המערבית, המספקת פרנסה, חינוך, ושירותי בריאות לעשרות אלפי פלסטינים, מיתר חלקי הגדה.

המוקד להגנת הפרט פנה מיד אל מפקד הגדה המערבית, בדרישה להסיר את הכתר לאלתר. במכתבו שב המוקד והזכיר, כי הטלת כתר על יישובים פלסטיניים מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על-פי המשפט הבינלאומי וכן הדגיש כי מדובר בצעד ענישתי – ולא בצעד ביטחוני-מניעתי – בלתי מידתי, אשר בשל התרעות ערטילאיות בלבד, מפר זכויות יסוד של מאות אלפי בני אדם.

המוקד הוסיף וציין, כי צעד זה נוגד את התחייבותה הקודמת של המדינה, בבג"ץ 7577/06, לפיה כתר – "אין משמעו איסור גורף על יציאה וכניסה משטח מסוים, אלא מדובר בהתניית התנועה אל ומחוץ לאותו אזור בבידוק ביטחוני".

עם לילה הוסר הכתר מהעיר רמאללה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות