הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ סכאפי, ת.ז. __ מחברון. השגה על הפגיעה העלולה להיגרם לדירות אחרות באותו בניין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ סכאפי, ת.ז. __ מחברון. השגה על הפגיעה העלולה להיגרם לדירות אחרות באותו בניין
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.02.2016
הנדון: השגה על כוונתכם להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ סכאפי, ת.ז. __ מחברון. השגה על הפגיעה העלולה להיגרם לדירות אחרות באותו בניין
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל הסבר מדוע הגיעו באישון לילה לבית משפחתו בחברון של מבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול, מדדו אותו וקדחו חורים בקירותיו מבלי לעדכן את המוקד. זאת למרות שבעניינו של הבית תלויה ועומדת השגה מיום 5.1.2016.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבל הסבר מדוע הגיעו באישון לילה לבית משפחתו בחברון של מבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול, מדדו אותו וקדחו חורים בקירותיו מבלי לעדכן את המוקד. זאת למרות שבעניינו של הבית תלויה ועומדת השגה מיום 5.1.2016.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות