הנדון: הריסת ביתו של המפגע __ סכאפי ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הריסת ביתו של המפגע __ סכאפי ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 02.02.2016
הנדון: הריסת ביתו של המפגע __ סכאפי ת"ז ___
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בחברון של מבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול ביום 4.11.2015. הצבא טוען בית המשפט דחה בפסקי דין מהעת האחרונה את טענת המוקד כי מדובר בפרקטיקה של ענישה קולקטיבית וכי מדובר בפעולה שמטרתה הרתעתית. הצבא מציין בתגובתו כי החליט לאטום את המבנה באמצעות חומר מוקצף. לבסוף מתייחס הצבא לדרישת המוקד לקבלת הסבר מדוע הגיעו חיילים באישון לילה לבית המשפחה וקדחו חורים בקירות. הצבא מוסר כי "הבעייתיות שבדבר הובהרה לגורמים המוסמכים, ואלו התבקשו כי מקרה כגון זה לא ישנה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בחברון של מבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול ביום 4.11.2015. הצבא טוען בית המשפט דחה בפסקי דין מהעת האחרונה את טענת המוקד כי מדובר בפרקטיקה של ענישה קולקטיבית וכי מדובר בפעולה שמטרתה הרתעתית. הצבא מציין בתגובתו כי החליט לאטום את המבנה באמצעות חומר מוקצף. לבסוף מתייחס הצבא לדרישת המוקד לקבלת הסבר מדוע הגיעו חיילים באישון לילה לבית המשפחה וקדחו חורים בקירות. הצבא מוסר כי "הבעייתיות שבדבר הובהרה לגורמים המוסמכים, ואלו התבקשו כי מקרה כגון זה לא ישנה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות