הנדון: בית משפחת מסודי בחברון, נ.צ. __ - השגה בהולה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בית משפחת מסודי בחברון, נ.צ. __ - השגה בהולה
מסמכים אחרים | השגה | 10.02.2016
הנדון: בית משפחת מסודי בחברון, נ.צ. __ - השגה בהולה
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. המוקד מגיש את ההשגה בשם דיירי הבניין בו נמצאת דירתו של האיש. המוקד מציין כי הדירה שהצבא רוצה להרוס נמצאת בקומה הראשונה בבניין בן שש קומות והריסתה עלולה לגרום פגיעה חמורה לבתיהם ורכושם של 35 תושבים מוגנים, ביניהם כעשרים קטינים, וכי ההריסה תביא לפגיעה קשה בחפים מפשע, דבר האסור על פי הדין הבינלאומי. המוקד מבקש כי הצבא יעביר לידיו את תכנית ההריסה על מנת שיוכל להגיש חוות דעת הנדסית על השלכות ההריסה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. המוקד מגיש את ההשגה בשם דיירי הבניין בו נמצאת דירתו של האיש. המוקד מציין כי הדירה שהצבא רוצה להרוס נמצאת בקומה הראשונה בבניין בן שש קומות והריסתה עלולה לגרום פגיעה חמורה לבתיהם ורכושם של 35 תושבים מוגנים, ביניהם כעשרים קטינים, וכי ההריסה תביא לפגיעה קשה בחפים מפשע, דבר האסור על פי הדין הבינלאומי. המוקד מבקש כי הצבא יעביר לידיו את תכנית ההריסה על מנת שיוכל להגיש חוות דעת הנדסית על השלכות ההריסה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות