דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
פסיקה | החלטה | 31.03.2016
דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
דחיית בקשת המוקד להגנת הפרט לקיים דיון נוסף בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. הנשיאה קובעת כי "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119". עם זאת, הדגישה הנשיאה, "איני מחווה דעה בשאלה אם במקרה אחר עשוי בית המשפט לשקול לקיים דיון נוסף בשאלה כלשהי הנוגעת להפעלת תקנה 119".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית בקשת המוקד להגנת הפרט לקיים דיון נוסף בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. הנשיאה קובעת כי "אין זה המקרה המתאים לשקול אם לפתוח לבחינה מחודשת, לפני הרכב מורחב של בית משפט זה, סוגיות עקרוניות הנוגעות לסמכות הפעלת תקנה 119". עם זאת, הדגישה הנשיאה, "איני מחווה דעה בשאלה אם במקרה אחר עשוי בית המשפט לשקול לקיים דיון נוסף בשאלה כלשהי הנוגעת להפעלת תקנה 119".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות