דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לקיום דיון נוסף ובקשה למתן צו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לקיום דיון נוסף ובקשה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.03.2016
דנג"ץ 2624/16 - מסודי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה לקיום דיון נוסף ובקשה למתן צו ביניים
בקשת המוקד להגנת הפרט לקיים דיון נוסף בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. המוקד טוען כי למרות שבית המשפט דחה את העתירה ברוב קולות, שני שופטים מההרכב קראו "לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בסוגיות הנוגעות להפעלת תקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה. לקריאה זו הצטרפו בפסק דין אחר שני שופטים נוספים. המוקד סבור כי הערות השופטים בשורה של פסיקות ודעת המיעוט מחזקות את ההערכה כי מדובר בסוגיה קשה המצדיקה דיון נוסף בהרכב מורחב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לקיים דיון נוסף בעתירתו נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו במחנה הפליטים קלנדיה של מבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה בדצמבר 2015. המוקד טוען כי למרות שבית המשפט דחה את העתירה ברוב קולות, שני שופטים מההרכב קראו "לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בסוגיות הנוגעות להפעלת תקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה. לקריאה זו הצטרפו בפסק דין אחר שני שופטים נוספים. המוקד סבור כי הערות השופטים בשורה של פסיקות ודעת המיעוט מחזקות את ההערכה כי מדובר בסוגיה קשה המצדיקה דיון נוסף בהרכב מורחב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות